Google translate text, här kan du översätta din sida.

Stadsomvandlingstur/Urban transformation tour

Välkommen att gå en QR-promenad. Welcome to the QR-walk/tour.

SVENSKA
Promenaden är uppdaterad och klar!

Gå vår QR-promenad och lär dig mer om stadsomvandlingen. Promenaden är både på svenska och engelska.

Hur går man en QR-promenad?

* Börja med att ladda ned en app som kan skanna QR-koder.
* Turen är uppmärkt med stopp med QR-koder där du kan läsa mer om olika delar i stadsomvandlingen, men också om när Kiruna grundades och dess historia.
* QR-koden är en streckkod som du kan skanna av med din smartphone för att få mer information om det stoppet handlar om.
* Följ kartan och skanna koderna som finns fästa på stolpar, skyltar och byggnader.
* Kartan med QR-promenaden finns digitalt under relaterat innehåll. 

Promenaden tar cirka en timme.

ENGLISH

Welcome to the QR-walk /tour.

Go for a QR tour. The tour is available in Swedish and English.

How to take the QR tour?

* Start by downloading a QR code reader to your smartphone.
* The tour has stops with QR points where you will be able to read about the urban transformation and discover more about the history of Kiruna.
* The QR code is a barcode that you can scan with your smartphone to get more information about the stop.
* Follow the map and scan the codes attached to posts, signs and buildings.
* The map with the QR codes is digitally under related content.

The tour takes about an hour.

Karta / map

  

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2020-07-24