Google translate text, här kan du översätta din sida.

Stadsomvandlingstur/Urban transformation tour

Stadsomvandlingstur i Kiruna centrum. Urban transformation tour in Kiruna center – QR Tour.

SVENSKA
Gå vår QR-promenad och lär dig mer om stadsomvandlingen. Promenaden är både på svenska och engelska.

Hur går man en QR-promenad?

* Börja med att ladda ned en app som kan skanna QR-koder.
* Turen är uppmärkt med 16 stopp med QR-koder där du kan läsa mer om olika delar i stadsomvandlingen, men också om när Kiruna grundades och dess historia.
* QR-koden är en streckkod som du kan skanna av med din smartphone för att få mer information om det stoppet handlar om.
* Följ kartan och skanna koderna som finns fästa på stolpar, skyltar och byggnader.
* Kartan med QR-promenaden finns digitalt under relaterat innehåll. Den finns även i Navet som du nu står utanför, i Kiruna Lappland Turistcenter i Folkets hus på Lars Janssonsgatan 17 samt i Kristallen - Kiruna stadshus och länskonstmuseum på Stadshustorget 1.

Promenaden tar cirka en timme.

Just nu befinner du dig vid Navet där du hittar information, innovation och inspiration. En mötesplats i Kirunas befintliga centrum för och med Kirunaborna. Välkommen!
Öppettider: måndag-fredag 10.00–15.00.
Fritt inträde!

ENGLISH
Go for a QR tour. The tour is available in Swedish and English.

How to take the QR tour?

* Start by downloading a QR code reader to your smartphone.
* The tour has 16 stops with QR points where you will be able to read about the urban transformation and discover more about the history of Kiruna.
* The QR code is a barcode that you can scan with your smartphone to get more information about the stop.
* Follow the map and scan the codes attached to posts, signs and buildings.
* The map with the QR codes is digitally under related content but also in "Navet" as you stand outside, at Kiruna Lapland Tourist Center in "Folkets hus" on Lars Janssonsgatan 17 and in Kristallen, Kiruna´s new city hall and art museum, Stadshustorget 1.

The tour takes about an hour.

In Navet you will find information, innovation and inspiration. A meeting place in Kiruna´s existing center, for and with, Kiruna residents. Welcome!
Opening hours: Monday-Friday 10.00-15.00
Free entrance!

 

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22