Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas gamla stadshus Igloo/Kirunas old city hall Igloo

Under 2019 avvecklades det gamla stadshuset Igloo. Platsen där stadshuset tidigare stod är idag Gruvstadspark. The old city hall "Igloo" was demolished in 2019.

SVENSKA
Kirunas gamla stadshus invigdes 1963. Året därpå blev det utsett till Sveriges vackraste offentliga byggnad och fick då Kasper Salinpriset. Byggnaden är ritad av arkitekten Arthur von Schmalensee.Bild: Kasper Salinpriset och byggnadsminnesmärket.

År 2001 blev stadshuset byggnadsminnesmärkt vilket betyder att byggnaden måste bevaras för all framtid. Eftersom gruvans deformationer påverkar stadshuset och byggnaden inte går att bevara så upphävdes beslutet om byggnadsminne 2012. I och med upphävningen av skyddet så har stadshuset dokumenterats på olika sätt. Delar av stadshuset, så som konst och material lever vidare på andra platser och byggnader i Kiruna.

Klockstapeln som är designad av Konrad Hernelind är skapad av stadens eget järn och stod tidigare på det gamla stadshusets tak. 2017 monterades klocktornet ned i delar för att restaureras innan det placerades bredvid nya stadshuset och länskonstmuseet Kristallen.Bild: Klocktornet

År 2013 avgjordes arkitekttävlingar för ny stadskärna och nytt stadshus. Detta år blev även den första infrastrukturen för nya Kiruna klar. Ett år senare togs det första spadtaget för det nya stadshuset och länskonstmuseet.

År 2018 stod Kirunas nya stadshus och länskonstmuseum Kristallen klart.
Fotograf: Nick Hufton, Henning Larsen Architects

År 2019 rivs Kirunas gamla stadshus till förmån för gruvbrytningen.


ENGLISH
Kiruna´s old city hall was inaugurated in 1963. In 1964, the city hall was named Sweden´s most beautiful public building and then received the Kasper Salin Prize. Kiruna´s old city hall was designed by architect Arthur von Schmalensee.Image: Kasper Salin Prize and the building memorial mark.

In 2001, the city hall was declared a building memorial, which means that the building must be preserved for all time. Since the mine´s deformations affect the city hall and that the building cannot be preserved, the building memorial was canceled in 2012. When the protection was canceled, the city hall has been documented in various ways. Parts of the city hall, such as art and material live on in other places and buildings in Kiruna.

The clock tower designed by Konrad Hernelind is created by the city´s own iron. The clock tower that was located on the roof of the building have been moved in 2017. The clock tower was installed in various parts to be restored before being rebuilt next to the new city hall and the county art museum, Kristallen.Image: The clock tower

In 2013 architectural competitions were decided for a new city center and a new city hall. This is the year were the first infrastructure for the new Kiruna was ready. One year later the first sod was taken for the new city hall and the county art museum, Kristallen.

In 2018 Kiruna´s new city hall and county art museum Kristallen are ready.
Image: Kiruna´s new city hall Kristallen

In 2019 Kiruna´s old city hall is demolished in order for the mining company to continue mining.

Publicerad av:  Marianne Nordmark, Martina Aho

Senast ändrad:  2020-07-17