Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nya kulturhuset/The new cultural center

SVENSKA
I utvecklingen av den nya stadskärnan så passar Kiruna kommun på att skapa en miljö- och funktionsmässigt smart stad genom att kombinera verksamheter i gemensamma lokaler.

Kirunas nya kulturhus ska vara en mötesplats där många olika funktioner samlas. Funktioner så som stadsbibliotek, konsthall, ungdomens hus, biosalonger, kongressal, restaurang samt mindre konferensrum som även kan användas som loger.
Kulturhuset uppförs bredvid Kirunas nya stadshus och Norrbottens länskonstmuseum och står färdigt 2020.


Illustration: Entrén


Illustration: Kongresshall


Illustration: Vintervy

ENGLISH
In the development of the new city center, Kiruna municipality fits in to create an environmentally and functionally smart city by combining activities in common premises.
Kiruna's new cultural center will be a meeting place where many different functions are gathered. Functions such as city library, art hall, youth house, cinema halls, congress hall, restaurant and smaller conference rooms that also can be used as lodges.

The culture house is established in 2020 next to Kiruna's new city hall and the Northern county art museum.


Illustration: The entrence


Illustration: Congress


Illustration: Winter view