Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tidslinjen

Denna tidsresa fokuserar på Kiruna ur stadsomvandlingens perspektiv.

Kiruna