Aurora kultur & kongress

På bilden ses det nya kulturhuset. Till vänster skymtar det nya stadshuset som stod klart 2018 och till höger kvarter 7-9, som byggs just nu.

Arbetet med att bygga ett kulturhus i Kirunas nya centrum pågår. Kommunfullmäktige bestämt att det nya kulturhuset ska heta Aurora.

Kirunas nya kulthus ska vara en mötesplats där många olika funktioner samlas. Biograf, konsthall, konferenslokaler, restaurang, bibliotek och ungdomens hus kommer att finnas i byggnaden.

Vid årsskiftet fanns möjlighet för intresserade att lämna förslag på vad det nya kulturhuset ska heta. Totalt inkom 165 förslag som lämnats in av allmänheten. I februari togs frågan upp av kommunstyrelsen. Totalt gick fem namnförslag vidare för senare beslut i kommunfullmäktige. Dessa fem namnförslag var: Aurora, Giron, Kaamos, Vistas och Kiruna Congress.

I slutet på februari 2021 meddelades att det nya kulturhuset har fått ett namn; Aurora! Stort tack till alla som engagerat sig och gett förslag på namn!

Se en kort video från kulturhuset

Boka din konferens i Aurora kultur & kongress

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark