Aurora kultur & kongress

Den bruna och grå byggnaden Aurora kultur & kongress står närmast Kristallen, stadshus och länskonstmuseum, som är en snövit byggnad..
Aurora kultur & kongress ses mitt i bilden, till höger om Scandic Kiruna.

Nu har bolaget lanserat sin nya webbplats, se länken längst ner på sidan.

Aurora kultur & kongress är en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare.

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns möjlighet för intresserade att lämna förslag på vad det nya kulturhuset ska heta. Totalt inkom 165 förslag som lämnats in av allmänheten. I februari 2021 togs frågan upp av kommunstyrelsen. Totalt gick fem namnförslag vidare för senare beslut i kommunfullmäktige. Dessa fem namnförslag var: Aurora, Giron, Kaamos, Vistas och Kiruna Congress.

I slutet på februari 2021 meddelades att det nya kulturhuset har fått ett namn; Aurora! Stort tack till alla som engagerat sig och gett förslag på namn!

På den nya webbplatsen hittar du allt som händer på Aurora kultur och kongress.

Nu har bolaget lanserat sin nya webbplats, se länken nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark