Aurora kultur & kongress

Den bruna och grå byggnaden Aurora kultur & kongress står närmast Kristallen, stadshus och länskonstmuseum, som är en snövit byggnad..
Aurora kultur & kongress ses mitt i bilden, till höger om Scandic Kiruna.

Nu står Aurora kultur & kongress klar. Vår ambition är att fylla huset med liv, kultur och konferenser - en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare.

Kirunas nya kulturhus ska vara en mötesplats där många olika funktioner samlas. Biograf, konsthall, konferenslokaler, restaurang, bibliotek och ungdomens hus kommer att finnas i byggnaden.

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns möjlighet för intresserade att lämna förslag på vad det nya kulturhuset ska heta. Totalt inkom 165 förslag som lämnats in av allmänheten. I februari 2021 togs frågan upp av kommunstyrelsen. Totalt gick fem namnförslag vidare för senare beslut i kommunfullmäktige. Dessa fem namnförslag var: Aurora, Giron, Kaamos, Vistas och Kiruna Congress.

I slutet på februari 2021 meddelades att det nya kulturhuset har fått ett namn; Aurora! Stort tack till alla som engagerat sig och gett förslag på namn!

Boka konferens i Aurora kultur & kongress

Illlustration: Tirsén & Aili Arkitekter
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark