Kunskapsstaden

Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall Arkitekter. Obs, arbetsmaterial.

Just nu pågår byggnation av Kunskapsstaden som ska innehålla gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna.

Byggnaden ska ha välplanerade yteffektiva lokaler som motsvarar dagens och morgondagens behov. Utgångspunkten för planeringen är dagens utbildning med de förändringar som en framtida verksamhet kräver. Gymnasieskolan, Kulturskolan och Lärcentra ska ha samverkande lokaler med balans mellan samnyttjande, samverkan, yteffektivitet och olika avdelningars egna behov. Kunskapsstaden ska planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta. 

Under länken nedan till Lapplands kommunalförbund finns mer information och länkar till YouTube-filmer.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark