Kunskapsstaden

Kunskapsstaden som byggs just nu. Foto från sommaren 2021.

Just nu pågår byggnation av Kunskapsstaden som ska innehålla gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna.

Byggnaden ska ha välplanerade yteffektiva lokaler som motsvarar dagens och morgondagens behov. Utgångspunkten för planeringen är dagens utbildning med de förändringar som en framtida verksamhet kräver. Gymnasieskolan, kulturskolan och lärcentra för vuxna ska ha samverkande lokaler med balans mellan samnyttjande, samverkan, yteffektivitet och olika avdelningars egna behov. Kunskapsstaden ska planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta. 

Följ bygget i en webbkamera, se länken längst ner på sidan.

Läs mer på Lapplands kommunalförbunds hemsida, se länken längst ner på sidan.

Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall Arkitekter.

Upplev Kunskapsstadens exteriör och interiör i YouTube-filmerna nedan.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark