Kunskapsstaden

Fotot visar den nya skolbyggnaden med en annan byggnad i förgrunden. I bakgrunden blå himmel.
Kunskapsstaden den 8 juni 2022. I förgrunden ses andra byggnader i nya stadskärnan.

Just nu byggs Kunskapsstaden där gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna kommer att rymmas under samma tak.

Kunskapsstaden har planerats utifrån utvecklingsplanens tanke om en tät och blandad småstad. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta. Hösten 2023 planeras Lapplands gymnasium, Kulturskolan och Lapplands lärcentra flytta in och starta upp sina verksamheter i den nya byggnaden.

Följ bygget i en webbkamera, se länken längst ner på sidan.

Illustrationen visar hur det kommer att se ut i den nya gymnasieskolan, stort och öppet  och väldigt trevligt.
Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall Arkitekter.
En fin illustration av skolbyggnaden sett från utsidan.
Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall Arkitekter.
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark