Lägenheter och villor på Jägarskoleområdet

Fotot visar grå villor till vänster, en väg i mitten och till höger gula bostadshus under byggnation.
Nya bostäder på Jägarskoleområdet till vänster i bilden. Till höger gamla skjutbaneområdet med pågående byggprojekt. Foto 8 juni 2022.

På jägarområdet på övre sidan av Kurravaaravägen bygger LKAB nya bostadsområden i flera etapper där byggnation och inflyttning kommer att ske löpande under flera år framåt.

I den första etappen byggs ett 20-tal ersättningsvillor till sakägare som påverkas av stadsomvandlingen. Hela området som ska bebyggas är omkring 20 hektar stort och ska när allt är klart inrymma ett 100-tal nya villor, lägenhetshus och parhus. De första husen beräknas vara klara för inflyttning under 2022.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark