Mark- och infrastrukturarbeten

Vid Kurravaaravägen den 11 december 2018. I det så kallade Skjutbaneområdet pågick Kirunabostäders byggnation av lägenheter, som idag står klara. Foto: Kjell Törmä

Sedan arbetet med stadsomvandlingen i Kiruna inleddes har kommunen utfört mark- och infrastukturarbeten. Det rör sig bland annat om vatten- och avloppsledningar, fiber, fjärrvärme och dagvatten. Man har även sanerat marken i nya Kiruna för att säkerställa att inga föroreningar finns kvar när staden byggs upp.

Dessa arbeteten pågår löpande i nya Kiruna:

  • Ytbeläggning av gator i nya Kiruna.
  • Byggnation av infrastruktur i handels- och kunskapsområdet.
  • Utökad byggnation av infrastruktur på skjutbaneområdet.
  • Dagvattenanläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet.
  • Ytterligare sanering och fyllning.
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark