Nytt Bolagshotell

LKAB ska bygga ett nytt Bolagshotell. Den nya byggnad ersätter det gamla Bolagshotellet som har avvecklats.

2019 avvecklades LKAB:s Bolagshotell från 1901. Från början var tanken att flytta det gamla Bolagshotellet från den nuvarande platsen i bolagsområdet till det nya kulturområdet vid foten av berget Luossavaara. Det visade sig dock vara omöjligt eftersom dokumentationsunderlaget om byggnadens konstruktion var bristfälligt. Därför kommer en ny byggnad att ersätta det gamla Bolagshotellet.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark