Räddningstjänst

I slutet av oktober 2020 flyttade räddningstjänsten från den gamla brandstationen till den nya byggnaden vid Industrivägen- Maskinvägen, mitt emot bilprovningen.

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, har fått en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan.

Planeringen av den nya räddningstjänsten har pågått i flera år, bland annat med fokus på att hitta mervärden i form av till exempel samverkan med andra kommunala verksamheter. Detta har resulterat i att kommunens skolskjutsverksamhet kommer att dela lokalerna med räddningstjänsten.

NYAB är den entreprenör som har byggt den nya räddningstjänsten. Kirunabostäder har varit ansvarig för projektledning för Kiruna kommuns räkning fram till slutbesiktning. 

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark