Stadstorget

Illustration: White Arkitekter

Området i den nya stadskärnan är till stora delar under uppbyggnad. Sommaren 2018 startade anläggning av den första delen av Stadstorget.

Det var i januari 2015 som arbetet med att formulera visionen för torg och park i det nya Kiruna startade. I arbetet deltog en referensgrupp bestående av representanter från bland annat kommunen, näringslivet och skolungdomar. Resultatet av detta omfattande arbete fanns från december till februari 2015 till beskådan i stadshuset och på stadsbiblioteket. 

Referensgrupperna önskade bland annat cykel- och sparkparkeringar. Någon undrade om arkitekterna funderat på nivåerna på torget med tanke på rullstolar och rullatorer. En annan ansåg att man ska kunna åka skridskor, skidor och pulka på torget. Kiruna kommun har tillsammans med White arkitekter behandlat samtliga synpunkter och arbetat om förslagen för att de ska kunna tas politiskt. Arbetet resulterade i en programhandling.

Under hösten 2016 startade Tekniska Verken på uppdrag av Kiruna kommun ett projekt för att titta på hur drift och teknik ska lösas på torget utifrån programhandlingen. Arbetet har pågått fram till sommaren 2017, för att sedan gå över i en mer detaljerad projektering.

Kiruna kommun har även i en upphandling bjudit in nu yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning för torgets utemiljö.

Torgets tre budord

  1. På Kirunas villkor. Kirunas identitet ska vara synlig och läsbar på torget. Kirunaandan och själen ska komma med i flytten.
  2. Torget mitt i staden. Torget ska vara det självklara valet för Kirunas invånare och turister att besöka om de vill träffa folk, få en dos av Kiruna eller som utgångspunkt för in- och utresor.
  3. Det demokratiska torget. Torget är till för alla. Alla människor ska känna sig hemma, accepterade och välkomna att uppehålla sig på torget även utan att spendera pengar, utan att frysa och vid olika tider på dygnet.

Läs mer om stadstorget

White arkitekter har tagit fram en programhandling för torget i nya Kiruna. På grund av dokumentets storlek så är programhandlingen upplagd i tre delar.

Programhandling torget del 1 (pdf, 5 MB) , 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Programhandling torget del 2 (pdf, 14 MB ) , 14.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Programhandling torget del 3 (pdf, 9 MB) , 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark