Kiruna kyrka

En vy längs Gruvvägen ned mot kyrkan i kvällssol den 27 juni 2019 kl. 21.39. Foto: Kjell Törmä

Kiruna kyrka kommer att flyttas från sin nuvarande plats och få en ny placering intill kyrkogården som ligger mellan Kurravaaravägen och den nya stadskärnan. Flytten kommer att ske omkring år 2025-2026.

Som en första etapp uppfördes klockstapeln redan 1906 medan kyrkan uppfördes mellan 1909-1912. Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. För klockstapeln fick jämtländska 1700-tals klocktorn och samiska timmerkåtor stå som förebilder. Precis som klockstapeln är kyrkobyggnaden uppförd i en stolpkonstruktion helt klädd med furuspån. För att få de långa kraftiga stockarna som behövdes hämtades timmer från Ryssland.

Information om flytt av kyrkan finns på gruvföretaget LKAB:s hemsida för samhällsomvandlingarna, klicka på länken nedan.

I tidningen Kiruna Information nr 1, 2021 finns ett reportage om Kiruna kyrka, se länken nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark