Kristallen - Kiruna stadshus och Norrbottens länskonstmuseum

I början av augusti 2018 stängdes det gamla stadshuset Igloo och Kiruna kommun bytte förvaltningsbyggnad till Kristallen.

I stadshuset finns förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum. Länskonstmuseet är ett samverkansprojekt mellan region Norrbotten och Kiruna kommun. Konstmuseet i Norr håller öppet vissa tider under vardagar men även under helger vilket gör det möjligt för besökare att bekanta sig med byggnaden utanför stadshusets kontorstider. För information om öppettider för Konstmuseet i Norr, besök deras hemsida. Se länk under Relaterat på denna sida.

Nu finns broschyren om Kristallen att läsa. Under relaterat hittar du broschyren som nedladdningsbar PDF.

Fakta om byggnaden:

Byggtid: 2015-2018

Byggherre: LKAB

Byggentreprenad: Generalentreprenör Peab

Installationer: Bravida

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Total byggareal: 14 400 kvadratmeter

Total byggnadshöjd: 34.35 meter

Entreplanets diameter: 53 meter

Ovanliggande våningar – kontorsplanens diameter: 60 meter

Miljöbyggnad silver. Viktiga parametrar är energi, inomhusmiljö och material

Så här tar du dig med buss till Kristallen

Åk med lila linjen. Hållplatsen närmast Kristallen heter Stadshustorget. Gå och cykla till Kristallen: Gång- och cykelbana finns till Kristallen. Med bilen till Kristallen: Parkering finns mitt emot Kristallen på andra sidan Malmvägen. Infart via Maskinvägen (förbi Yamahacenter). Stadshuset Kristallens adress: Stadshustorget 1, Kiruna.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark