Byggtidplan

I maj 2017 presenterade Kiruna kommun en byggtidplan över hur Kirunas nya stadskärna kan bebyggas. Samtidigt presenterade LKAB uppdaterade tidplaner för flytt och köp av fastigheter i nuvarande centrum. Kiruna kommunkoncern har tagit fram en tidplan för byggnationer i den nya stadskärnan under de kommande sju åren, fram till år 2024.

Kiruna kommunkoncern har under flera år förberett en ny stadskärna öster om nuvarande centrum. Kommunen har genomfört markarbeten och infrastruktur, detaljplan för nya centrum är klar och dragningen av E10an bestämd. Förutsättningarna är klara för att påbörja byggprojekten. 

Årtalen i byggtidplanen är satta utifrån dagens realistiska förutsättningar. Eftersom nya centrum omfattar många stora projekt som kräver resurser i form av byggföretag, konstruktörer, projektörer och liknande så är utbyggnadstakten väldigt beroende av vilka resurser vi får hit. Kiruna kommun välkomnar och uppmuntrar exploatörer och investerare att påbörja byggnationer så tidigt som möjligt, så fort det finns resurser att tillgå. Det innebär att byggstart tidigare än de angivna årtalen i tidplanen kan vara aktuell för en del projekt.

 • Ny räddningstjänst
 • Bostadsprojekt på gamla skjutbanan.
 • Villatomter tas fram i anslutning till gamla skjutbanan.
 • Arbete med nytt resecentra.
 • Kvarter 1, Kirunabostäders projekt. Beräknad byggstart mars 2018. Innehåller 60 lägenheter, 1500 m² kontor, 1500 m² restaurang och handel, p-hus.
 • Kvarter 5 Kulturhus/Folkets Hus, kommunens projekt, byggstart 2018.

 • Kvarter 2, Long-stay hotell, bostäder
 • Kvarter 3, bostäder
 • Kvarter 4, bostäder
 • Kvarter 10, hotell

 • Kvarter 6, hotell, kontor, bostäder
 • Kvarter 7, bostäder, handel
 • Kvarter 8, handel, kontor, bostäder
 • Kvarter 9, handel, kontor, bostäder
 • Volymhandel
 • Nytt badhus

 • Gymnasieskola, grundskola,
 • Bostäder i kvarter 11 och 12

Principer för att bygga

I inbjudan till markanvisning år 2014 angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper som byggföretagen ska följa. Principerna är knutna till utvecklingsplanen för den nya stadskärnan, som antogs av kommunfullmäktige samma år.

Redan när Kiruna byggdes i början av 1900-talet ansågs den vara en mönsterstad med kvaliteter som utmärkte sig i förhållande till vad som var brukligt på den tiden. Samma ambition fanns i kommunens inbjudan till markanvisning år 2014.

De sju stadsbyggnadsprinciperna är direkt knutna till utvecklingsplanens stadsbyggnadsstrategi:

 1. Dynamiskt genomförande och ekonomisk robusthet
 2. Levande och trygg stadsmiljö
 3. Tillgänglig och promenadvänlig stadsmiljö
 4. Blandad och socialt sammanhållen stadsmiljö
 5. Stark identitet och arkitektur
 6. Stad och natur i samspel
 7. Energi- och resurssmart stadsmiljö
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark