Övriga projekt

Flygfoto från 2016

På den här sidan finns information om andra aktörers byggprojekt med koppling till den pågående st stadsomvandlingen i den nya stadskärnan samt i Kiruna centralort.

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande och kommer att bestå av bland annat stadshus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel. Byggplaner finns för alla tio kvarter.

LKAB planerar för byggnationer i kvarter 4, 7, 8 och 9 i Kirunas nya stadskärna.

LKAB  planerar för kvarter 4 där bland annat bostadshus samt ett mindre inslag av handel ingår. Kvarteret beräknas stå klart under 2022. 

LKAB:s nyhetssida (länk)länk till annan webbplats

LKAB:sida om kvarter 4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)

Nu byggs kvarter 7-9 i nya centrum som blir en del av handelsgatan i den nya stadskärnan.

I början av 2020 presenterades ett bytesavtal mellan LKAB och Kirunabostäder för ersättningshus i Kirunas nya centrum. Det pågående bygget av kvarter 7-9 mitt i centrum kommer att innehålla bostäder och lokaler för handel. Totalt handlar det om 297 nyproducerade lägenheter vid handelsgatan och ett 50-tal butikslokaler samt även kontor och annan service.
Se en illustration och läs mer om avtalet på LKAB samhällsomvandling (länk)länk till annan webbplats

LKAB och Nåiden Bygg AB:s webbkamera på byggarbetsplatsen (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hotellfastigheten Scandic kommer att ägas av LKAB och byggas av Skanska.

Det handlar om att Scandic har tecknat avtal om att uppföra ett nytt hotell i Kirunas nya centrumkärna.

LKAB:s nyhetssida (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skanskas sida om det nya hotellet (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skanskas byggkamera på byggarbetsplatsen (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


LKAB ska bygga ett nytt Bolagshotell vid foten av berget Luossavaara. Den nya byggnaden ersätter det gamla Bolagshotellet som har avvecklats. Läs mer på LKAB:s webb (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LKAB bygger nya bostäder på jägarskoleområdet.
LKAB, projekt (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid foten av Luossavaara bygger Riksbyggen bostadsrätter.

Riksbyggens sida om nya bostäder (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu startar bygget av Kirunas polishus i kvarter 94. Peab har fått uppdraget att bygga Kirunas nya polishus på beställning av LKAB. Det nya polishuset, som placeras i kvarter 94, beräknas stå färdigt 2023.

Peab (länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LKAB har tecknat avtal med Serneke Sverige AB för att bygga 194 hyreslägenheter i Kirunas nya centrum.

LKAB (länk/pressmeddelande)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark