Dokumentation av Gruvstadspark 1

Kvarteret Ullspiran den 28 maj 2013 cirka kl. 08.55. Foto: Kjell Törmä

Staden Kiruna har sedan barnsben dokumenterats och skildrats på olika sätt. Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Såväl kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs dokumenteras.

Den första byggnaden som dokumenterades var Bolagshotellet, 2012. Under 2013 dokumenterades byggnadsminnena Hjalmar Lundbohmsgården och Järnvägsstationen av Norrbottens museum. Eftersom dessa byggnader hade ett mycket högt skydd är dokumentationerna extra omfattande.

Muséet arbetade vidare med byggnader vid stationsområdet, bland annat Järnvägshotellet och Kiruna Stadshus Igloo. Filer om dokumenterade byggander är hämtningsbara. Observera att några filer är stora.

Här kan du läsa byggnadsdokumentation för tjugo byggnader i kvarteren Fjällnoppan, Fjällvivan, Fjällrosen på bolagsområdet i Kiruna. Källa: LKAB och Historiska Hus i Norr
AB. Dokumentation kulturbyggnader (pdf, 38 MB)

Den 24 maj 2017 flyttades arbetarbostaden B5 från Bolagsområdet till sin nya plats vid Luossavaara. B5, som var LKAB:s femte byggnad i ordningen, stod klar under sommaren 1899. Byggnaden är timrad i en och en halv våning, panelklädd med släta vindskivor och knutbrädor samt en väl tillpassad stensockel.

Huset är grönmålat vilket var en av de tre basfärgerna för bolagsområdet. B5 var ett sjurumshus med tre olika ingångar. Det fanns tre större rum på bottenplan och två mindre kök, samt två rum på vinden. Omväxlande genom åren ska B5 ha fungerat som förmansbostad respektive arbetarbostad. B5 är den äldsta bostaden inom Bolagsområdet. Arbetarbostaden B5 (pdf)


Under maj och juni 2017 flyttades de tre bläckhornen B51, B52 och B53 till sin nya plats vid foten av Luossavaara.Bläckhornen fick sitt namn för att de till formen påminner om den behållare, tillverkad av horn, som användes till förvaring av bläck för skrivarbete med fjäderpenna eller stålpenna vid sekelskiftet. Bläckhornen B51-B53 (pdf)

År 2019 avvecklades det gamla Bolagshotellet, som grundlades år 1900. Planer för ett nytt Bolagshotell vid området Luossavaara är under utveckling. Bolagshotellet (pdf)


Rapporten handlar om dokumentationen av kulturmiljön i stationsområdet, som startade år 2013 i samband med att den gamla järnvägsstationen stängdes. Boställshus 9G1 (pdf, 24 MB)


Rapporten handlar om dokumentationen av kulturmiljön i stationsområdet, som startade år 2013 i samband med att den gamla järnvägsstationen stängdes. Godsmagasinet (pdf, 32 MB)


Den 26 september 2017 flyttades Hjalmar Lundbohmsgården från Bolagsområdet till sin nya plats på Luossavaara.
Hjalmar Lundbohmsgården (pdf, 22 MB)


Den 31 augusti 2017 flyttade Ingenjörsvillan från Bolagsområdet till sin nya plats på Luossavaara med de övriga kulturbyggnaderna. Ingenjörsvillan (pdf)


År 2017 avvecklades Järnvägshotellet. Rapporten beskriver Järnvägshotellet vid tiden för avveckling samt en del av de förändringar som genomförts genom åren. Järnvägshotellet (pdf, 32 MB)


År 2013 stängdes den gamla Järnvägsstationen. Idag är den gamla stationen från 1915 avvecklad. Järnvägsstationen (pdf, 21 MB)


År 2018 stängdes det gamla stadshuset Igloo för gott. På platsen där stadshuset stod finns idag en park med utsiktsplatser. Rapporten beskriver stadshuset vid tiden för avveckling samt en del av de förändringar som genomförts genom åren.
Kiruna Stadshus del 1 (pdf, 29 MB)

Den omfattande dokumentationen av Kiruna Stadshus Igloo är uppdelad i två delar. Kiruna Stadshus del 2 (pdf, 32 MB)

LKAB:s tjänstemannabostäder från 1955 var placerade nedanför det gamla stadshuset Igloo. Lingonstigen (pdf)


År 2017 flyttades Länsmansbostaden till den nya platsen i Kirunas nya centrum. Länsmansbostaden (pdf)


Bostadsområdet Ullspiran avvecklades mellan 2015 och 2017. Ullspiran (pdf)


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark