Google translate text, här kan du översätta din sida.

Bakgrund

Utvecklingen av Kirunas nya stadskärna pågår tre kilometer öster om nuvarande centrum.

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

I den nya stadskärnan pågår just nu bygget av kvarter 1 och nytt kulturhus. Det nya stadshuset och konstmuseet Kristallen står redan klart. Gatunätet i den nya stadskärnan är i det närmaste färdigbyggt och det går bland annat att se hur Flyttleden, som är en av de nya huvudgatorna, tar form. Även strukturen för de framtida kvarteren som ska bebyggas med bostäder, handel, hotell med mera träder fram allt mer. Infrastruktur för den nya stadskärnan, så som vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fibernät finns på plats i marken. En ny huvudledning som kommer att koppla samman gamla skjutbaneområdet med den nya stadskärnan färdigställs.

Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns 3 200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser. 6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-13