Google translate text, här kan du översätta din sida.

Dokumentation av Gruvstadspark 1

Staden Kiruna har sedan barnsben dokumenterats och skildrats på olika sätt. Sedan 2012 pågår ett intensivt dokumentationsarbete av bebyggelse som påverkas på grund av gruvbrytningen.

Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Såväl kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs dokumenteras.

För de byggnader som flyttas ska dokumentationen vara till hjälp under flytten om saker till exempel går sönder och behöver rekonstrueras eller för att vara till hjälp för att välja flyttmetod. För de byggnader som rivs blir dokumentationen en minnesbank.

Den första byggnaden som dokumenterades var Bolagshotellet, 2012. Under 2013 dokumenterades byggnadsminnena Hjalmar Lundbohmsgården och Järnvägsstationen av Norrbottens museum. Eftersom dessa byggnader hade ett mycket högt skydd är dokumentationerna extra omfattande.

Muséet arbetade vidare med byggnader vid stationsområdet, bland annat Järnvägshotellet, och sedan 2015 har man dokumenterat Kiruna Stadshus. Dokumentationen är nu klar och finns att hämta under Relaterat på denna sida. Under denna länk ses dessutom stadshuset i 3D:

Här kan du se Kiruna stadshus i 3D!

Även sentida bebyggelseområden som kvarteren Ullspiran och Lingonstigen är dokumenterade. Dessutom finns dokumentationer på Bläckhorn, Ingenjörsvillan och byggnaden B5, som är byggnader som flyttades sommaren 2017.

Här kan du läsa dokumentationen av kulturbyggnaderna inom Gruvstadspark 1:

https://files.kiruna.se/pub/doc/dokumentation_kulturbyggnader.pdf

Under rubriken Relaterat nedan, kan du ta del av samtliga dokumentationer som är gjorda.

Innehållsansvarig:  Clara Nyström

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-25