Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kulturbyggnader som flyttas

Under 2019 flyttades Gula raden och 16 rums arbetarbostäder till sin nya plats intill nya centrum.

Den 24 maj 2017 flyttade gruvföretaget LKAB den första kulturbyggnaden i Kiruna. Det var kulturbyggnaden B5 som var först ut att flyttas till LKAB:s utvecklingsområde vid Luossavaara.  Därefter har bläckhornshusen B51, B52 och B53, Ingenjörsvillan samt Hjalmar Lundbohmsgården flyttats till samma plats medan Länsmansbostaden placerats i den nya stadskärnan. 

Enligt avtalet Gruvstadspark del 1 så finns det byggnader av kulturhistoriskt värde som ska flyttas. Byggnaderna är Kiruna kyrka, Hjalmar Lundbohmsgården, Ingenjörsvillan, Arbetarbostaden B5, Länsmansbostaden, Svedbergska huset B55, Det lilla röda huset på Vagntipparen 4 samt upp till 14 Bläckhorn.

Under länken finns information om det avtal som presenterades år 2019. 

Så blir flytten av kulturbyggnader enligt det som presenterades år 2019.