Google translate text, här kan du översätta din sida.

Grundskola

Här kan du som lärare som vill lära barn och ungdomarna mer om stadsomvandlingen i Kiruna hitta den information som du behöver i din undervisning.

Under relaterat hittar du en PowerPoint som du kan använda för att upplysa om stadsomvandlingen. PowerPointen ger en övergripande kunskap om bakgrund, nuläge och framtid i och med stadsomvandlingen. Till PowerPointen följer ett arbetsdokument för dig att använda som underlättar undervisningen.

Saknar du material eller någon information? Hör av dig under kontakt så hjälper vi dig.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-10-12