Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gymnasiet

Här kan du som är lärare och vill lära ungdomarna mer om stadsomvandlingen hitta den information som du behöver i din undervisning. Informationen passar också elever som vill lära dig mer om stadsomvandlingen.

Inom kort kommer vi att lägga ut en PowerPoint om stadsomvandlingen i Kiruna som kan laddas ner.

PowerPointen ger en övergripande kunskap om bakgrund, nuläge och framtid i och med stadsomvandlingen. Till PowerPointen följer ett arbetsdokument för dig att använda som underlättar undervisningen eller för din egen kunskaps skull. För mer detaljerad information eller material, hör av dig under kontakt så hjälper vi dig.

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-31