Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gymnasiet

Här kan du som lärare som vill lära ungdomarna mer om stadsomvandlingen
hitta den information som du behöver i din undervisning. Informationen lämpar
sig också till dig som elev som vill lära dig mer om stadsomvandlingen.

Under relaterat hittar du en PowerPoint som du kan använda.
PowerPointen ger en övergripande kunskap om bakgrund, nuläge och framtid i och
med stadsomvandlingen. Till PowerPointen följer ett arbetsdokument för dig att
använda som underlättar undervisningen eller för din egen kunskaps skull.

För mer detaljerad information eller material, hör av dig under kontakt så
hjälper vi dig.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-10-24