Google translate text, här kan du översätta din sida.

Infrastruktur

Gruvbrytningen innebär att delar av Kiruna centrum med dess infrastruktur påverkas och därför behöver omstruktureras eller flyttas.

Sedan stadsomvandlingens start år 2004 har redan flera stora infrastrukturprojekt slutförts. 2008 slutförde Vattenfall byggnationen av ett nytt elförsörjningssystem.  2009 byggde Kiruna kommuns bolag Tekniska verken en ny spillvattenledning. 2012 togs den nya järnvägen bakom gruvberget Kiirunavaara i drift. Hösten 2015 invigde Trafikverket den nya sträckningen av väg 870, eller Nikkaluoktavägen som den kallas i folkmun.  Just nu pågår Trafikverkets bygge av en 7 kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Den nya sträckningen av E10 kommer att dras mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet. 

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-06-13