Google translate text, här kan du översätta din sida.

Fördjupad översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en fördjupad översiktsplan. Planen visar till exempel hur en kommun ska använda mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska utvecklas.

2004 meddelade LKAB att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen. Samma år togs politiskt beslut i kommunfullmäktige att Kiruna kommun skulle ta fram en ny stadsplan - en fördjupad översiktsplan.

2007 togs politiskt beslut om den nya fördjupade översiktsplanen som innehöll två alternativ för ett framtida centrum – ett i nordväst och ett österut sett från nuvarande centrum. Den dåvarande politiska majoriteten beslutade att Kirunas nya centrum skulle ligga i nordväst.

2009 presenterade LKAB en utredning av markförhållandena i nordväst. Undersökningen visade att delar av området är underminerat av den tidigare gruvbrytningen och att det i andra delar av området finns malmförekomster. Det australiensiska bolaget Avalons arbete med att återuppta brytningen av koppar i anslutning till den tidigare Viscariagruvan pågick redan då. Samma år togs ett politiskt beslut att ändra den fördjupade översiktsplanen.

2011 beslutade en klar politisk majoritet i kommunfullmäktige att Kirunas nya centrum ska placeras mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet, öster om nuvarande centrum.

2014 antog kommunfullmäktige en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-20