Våga leva

Upplever du att ditt beteende kopplat till alkohol, droger eller spel har börjat ta över din vardag med negativa följder för ditt arbete, din ekonomi eller din familj och vänner?

Öppenvården kommer att starta upp en grupp där vi träffas en gång per vecka. Grunden i dessa träffar vilar på RECOVERY som är en manualbaserad metod där vi utbyter erfarenheter med varandra. Genom detta får du kunskap och färdigheter för att kunna förändra ett oönskat beteende.

När: Uppstart tisdag 16 november
Tid: Klockan 18.00-19.30
Därefter varje tisdag.
Var: Öppenvården, Lars Jansonsgatan 23.
Träffarna är kostnadsfria och intag sker löpande

Anmälan görs till: oppenvarden@kiruna.se

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto