"rootPage" is not defined.

Akut hjälp och krishantering

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer och webbadresser.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg