Äldre

Det kan innebära ett stort steg och en stor omställning att upptäcka att man inte klarar allt själv som man varit van vid. Man behöver stöd av olika slag för att klara av sin vardag - det kan ibland vara av tillfällig art eller ibland mer på lång sikt.

Omsorg angår oss alla. Det skall vara lätt att lämna synpunkter. Du kan lämna positiva eller negativa synpunkter utifrån dina eller någon annans upplevelser.

Synpunkterna är mycket värdefulla för oss och möjlighet till utveckling eller förbättring är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Kostnadsfri service för ålderspensionärer som syftar till att förebygga fallolyckor bland äldre som bor kvar hemma. Utförare av pensionärsservice är Arbetsmarknadsenhetens deltagare.

Tjänster som erbjuds genom pensionärsservice ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hem­tjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. De tjänster som kan erbjudas genom pensionärsservice ska ligga inom ramen för vad som efterfrågats från Kiruna kommuns pensionärs­råd efter förslag från Svenska pensionärsföreningen (SPF). Verksamheten utvärderas och åter­rapporteras till kommunstyrelsen årligen.

Du kan få hjälp med följande:

  • Hämta saker i/från höga skåp.
  • Byta glödlampor, proppar, batterier.
  • Flytta belysning.
  • Byta batteri i brandvarnare.
  • Sätta upp/ta ner tavlor, gardiner, hyllor.
  • Hämta/lämna saker på vind eller i källare.
  • Flytta mindre möbler i bostaden.
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor.
  • Smörja lås och gångjärn.

Alla eventuella materialkostnader står uppdragsgivaren för. För pensionärsservice gäller samma kontaktväg som för Bumerangens återvinningsbutik, se egen flik.

 

Observera att möjligheten att utföra denna service beror på antalet deltagare i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

  

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Teresa Wiss