Äldre

Det kan innebära ett stort steg och en stor omställning att upptäcka att man inte klarar allt själv som man varit van vid. Man behöver stöd av olika slag för att klara av sin vardag - det kan ibland vara av tillfällig art eller ibland mer på lång sikt.

Omsorg angår oss alla. Det skall vara lätt att lämna synpunkter. Du kan lämna positiva eller negativa synpunkter utifrån dina eller någon annans upplevelser.

Synpunkterna är mycket värdefulla för oss och möjlighet till utveckling eller förbättring är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Kostnadsfri pensionärsservice för ålderspensionärer, kunden står för materialkostnader.

I rådande omständigheter gällande Corona, har Pensionärsservice tillsammans med Svenska Kyrkan tillfälligt fått uppdraget att hjälpa personer som är +70 eller tillhör en riskgrupp och som inte har anhöriga/vänner eller grannar, som kan hjälpa, med mat- och medicininköp. Pensionärsservice tar emot anmälan, under kontorstid och vidarebefordrar detta till Svenska Kyrkan som utför inköpen.

Syftet med Pensionärsservice är att förebygga fallolyckor bland äldre som bor kvar hemma.

Utförare av pensionärsservice är kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet. I samband med besök från pensionärsservice erbjuds också de äldre en genomgång av det egna boendet för att förhindra fallolyckor eller brand i hemmet.

Tjänster som erbjuds genom pensionärsservice ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hem­tjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. Det tjänster som kan erbjudas genom pensionärsservice ska ligga inom ramen för vad som efterfrågats från Kiruna kommuns pensionärs­råd efter förslag från Svenska pensionärsföreningen (SPF). Verksamheten utvärderas och åter­rapporteras till kommunstyrelsen årligen.

Vi kan hjälpa till med följande:

  • Hämta saker i höga skåp, vind eller källare
  • Byta trasiga glödlampor, flytta belysning
  • Sätta upp och byta batterier i brandvarnare
  • Sätta upp/ta ner tavlor och gardiner
  • Flytta mindre möbler i bostaden
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor
  • Smörja lås och dörrar
  • Sopa snö/is och sanda på bro och trappa

Det här gör vi inte:

  • Fastighetsägarens eller hemtjänstens uppgift
  • Konkurrerande verksamhet såsom fönstertvätt, städning, målning, snöskottning eller gräsklippning.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas