"rootPage" is not defined.

Boende, särskilda och korttidsvistelse

Bild på Movägens vård och omsorgsboende
Movägens vård och omsorgsboende

I Kiruna Kommun finns idag 275 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Lägenheterna är till för den som behöver omvårdnad, omsorg och service dygnet runt.

De olika boendena fyller olika behov och på samtliga boenden finns tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Den enskilde har enligt socialtjänstlagen rätt att ansöka om särskilt boende och sedan få ett beslut som utgår ifrån en individuell behovsbedömning. En ansökan om att få flytta till vård- och omsorgsboende blir oftast aktuell när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg