"rootPage" is not defined.

Covid-19 - det här gäller från 29 september

Kiruna kommun fortsätter att följa händelseutvecklingen kring covid-19. Eventuella vidtagna åtgärder publiceras här.

Pandemin är inte över ännu

Bromsa smittspridning

Du som är över 18 år och ovaccinerad ska:

 • Hålla avstånd till andra.
 • Undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad ska du som har symtom på covid-19:

 • Stanna hemma och undvika kontakt med andra
 • Testa dig så snart som möjligt

Alla som är 6 år eller äldre och reser in i Sverige från ett land utanför Norden rekommenderas att ta ett PCR-test efter ankomst.

Vaccination

 • Att så många som möjligt vaccinerar sig är det viktigaste skyddet mot covid-19.
 • Vänta inte med att vaccinera dig. Vaccinationen skyddar dig från att bli svårt sjuk och minskar risken att du smittar andra.
 • Det är säkert att vaccinera sig och alla vaccin ger en god effekt mot svår sjukdom.
 • Vaccination är frivilligt och gratis för alla.
 • Aktuell och faktagranskad information om vaccinationer finns på 1177.se.
 • Länets aktörer samverkar och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor.
 • Med ett Covidbevis kan du som ska resa i Europa visa att du har blivit vaccinerad mot covid-19, har testats negativt för covid-19, eller har tillfrisknat från covid-19. Mer information om Covidbeviset finns på www.covidbevis.se Länk till annan webbplats..

Det här gäller från den 29 september

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

 • Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma.
 • Kravet på antal sittande vid varje bord på restauranger.
 • Reglerna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

 • Om du är ovaccinerad eller inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör du fortsätta att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt.
 • Du bör också undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Råden gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl har blivit rekommenderade att inte vaccinera sig mot covid-19.

 • Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom på covid-19.
 • Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

 • Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och även testa sig.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

 • Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19 eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Detta gäller även förskolebarn med milda symtom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Den 11 oktober inleder Region Norrbotten vaccinationer mot Covid -19 för barn mellan 12 och 15 år. Det är sköterskor inom Regionen som omhändertar detta.

Vaccineringen kommer framför allt ske på kvällar och helger så det inte krockar med skolan och vårdnadshavares arbete. Information från Regionen om hur man bokar tid, i vilka lokaler som vaccination kommer ske och annat kommer i brevlådan till alla berörda hem. All information om vaccineringen finns även på 1177.se/Norrbotten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark