"rootPage" is not defined.

Covid-19 - det här gäller just nu

Kiruna kommun fortsätter att följa händelseutvecklingen kring covid-19. Eventuella vidtagna åtgärder publiceras här.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer

Stanna hemma och testa dig vid symtom

Alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma från jobb och skola. Detta gäller både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade. Om en person har bekräftad covid-19 ska personer som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar.
Läs mer om vad som gäller om du eller någon i din närhet blir sjuk (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan ska vaccinera sig mob covid-19 för att minska smittspridning.
Läs mer om vaccin mot covid-19 (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar och för att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

-Håll avstånd till andra människor.
-Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
-Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar samt större fester.
Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra (länk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om vad som gäller för att testa sig och att stanna hemma (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Covidbevis vid större arrangemang inomhus

Från och med den 1 december måste arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

-deltagarna ska ha anvisad sittplats,
-sällskap ska bestå av max åtta personer
-sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

 

Rekommendationer vid inresa till Sverige

Ovaccinerade bör alltid testa sig
Ovaccinerade som är sex år och äldre rekommenderas att testa sig för covid-19 vid inresa till Sverige från ett land utanför Norden, helst samma dag. Testa dig även om du inte har symtom.

Var försiktig med vilka du träffar de närmaste 14 dagarna efter din resa. Undvik att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Var mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor. Om du får symtom ska du testa dig så snart som möjligt.

Vaccinerade bör testa sig vid symtom
Alla, även vaccinerade, rekommenderas att testa sig om de får symtom på covid-19 inom 14 dagar efter inresan. Det gäller även för den som haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret.

Läs mer om rekommendation till alla som reser in i Sverige (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation - Det här gäller just nu

Här finns all information om vad som gäller för coronapandemin just nu - Krisinformation.se (länk) Länk till annan webbplats.

Pandemin är inte över. Följ de råd och rekommendationer som fortfarande gäller.

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion. Information om hur länge du ska stanna hemma finns på 1177.se.
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig.
 • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du har symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Alla som är ovaccinerade och över 6 år rekommenderas att ta ett PCR-test efter ankomst till Sverige om de har rest från ett land utanför Norden, även om de inte har några symtom. Vaccinerade uppmanas att testa sig om de får symtom på covid-19 inom 14 dagar efter inresan.
 • Du anses som vaccinerad fjorton dagar efter att du fått din andra dos vaccin mot covid-19.

Är du över 18 år och ovaccinerad ska du även:

 • Hålla avstånd till andra.
 • Undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • Länets aktörer samverkar och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor.
 • Med ett Covidbevis kan du som ska resa i Europa visa att du har blivit vaccinerad mot covid-19, har testats negativt för covid-19, eller har tillfrisknat från covid-19. Mer information om Covidbeviset finns på www.covidbevis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination:
•Att så många som möjligt vaccinerar sig är det viktigaste skyddet mot covid-19.
•Vänta inte med att vaccinera dig. Vaccinationen skyddar dig från att bli svårt sjuk och minskar risken att du smittar andra.
•Det är säkert att vaccinera sig och alla vaccin ger en god effekt mot svår sjukdom
•Vaccination är frivilligt och gratis för alla
•Aktuell och faktagranskad information om vaccinationer finns på 1177.se.

 • Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma.
 • Kravet på antal sittande vid varje bord på restauranger.
 • Reglerna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark