Covid-19

Kiruna kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 noggrant. Kommunen arbetar i sin ordinarie organisation och publicerar vidtagna åtgärder här.

Vaccination i Norrbotten

18 år och äldre kan boka tid.

Information om covidbevis

Covidbeviset ska underlätta vid resor.

Det är ett allvarligt läge i Kiruna kommun, men tillsammans fixar vi det här!

Se Kiruna kommuns film på YouTube, följ länken nedan.

Hög smittspridning i Kiruna kommun

Följ råd och restriktioner, även om du blivit vaccinerad. Prata med dina tonårsbarn, vänner och bekanta. Tacka nej till festen. Undvik onödiga kontakter. Handla ensam. Visa att du tar ansvar. Tack för att du håller ut!

 • Vaccination är frivilligt och gratis för alla.
 • Du måste ha fyllt 18 år vid vaccinationstillfället för att kunna vaccinera dig
 • Aktuell information om vilken åldersgrupp som är aktuell för vaccinering, samt tid och plats, finns på 1177.se.
 • Ta med hälsodeklaration och legitimation när du ska vaccinera dig. Använd munskydd när du besöker vaccinationslokalen.
 • Det är säkert att vaccinera sig och alla vaccin ger en god effekt mot svår sjukdom.
 • Du kan vaccinera dig i alla kommuner i Norrbotten.
 • De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller även efter att man har vaccinerat sig.
 • Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.
 • Region Norrbotten ringer aldrig upp och ber att du ska legitimera dig med bank-ID eller bankdosa. Får du ett samtal där någon ber dig att legitimera dig ska du lägga på och göra en anmälan om försök till bedrägeri.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor.
 • Gemensam hashtag för att lyfta fram personer som vaccinerar sig: #vaccinjotack.

Vid flera fall av covid-19 kontaktas Regionens smittskydd för rådgivning. Fram till nu har smittskyddets budskap varit att verksamheterna ska fortsätta som vanligt, men att de ska vara noggranna med hygienföreskrifter och andra riktlinjer.
Om smittskyddet rekommenderar en stängning av en verksamhet tas detta beslut i samråd med huvudmannen, som är Kiruna kommun genom Kultur- och utbildningsnämnden. Enskild rektor kan inte stänga ned verksamheten med hänvisning till smittläget. Detta beslut kan alltså endast fattas av Kultur- och utbildningsnämnden.

Region Norrbotten och 1177.se har tagit fram ett bildstöd om hur det går till att boka tid och att vaccinera sig.
Bildstöd-boka vaccination mot covid-19 (pdf) , 343.1 kB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark