Detta gäller för anställda inom Kiruna kommun

Nationella föreskrifter och allmänna råd för att begränsa smittspridning - detta gäller för anställda inom Kiruna kommun.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Följande gäller inom Kiruna kommuns verksamheter tills annat meddelas

  • Vi organiserar arbetet så att fysiska möten och samlingar kan minimeras. Distansteknik används så ofta som möjligt för att helt eller delvis ersätta fysiska möten.
  • Medarbetare får samlas fysiskt vid arbetsmöten. Möteslokalen måste då medge att deltagarna kan hålla avstånd.
  • För möten i politiska nämnder och styrelser meddelar respektive ordförande vad som gäller inför respektive sammanträde.
  • Vi fortsätter tänka på att i alla sammanhang hålla avståndet till varandra samt att vara noggranna med handhygien.
  • Tjänsteresor utanför kommunen tillåts, men undvik att resa till områden med hög smittspridning. - Vid minsta förkylningssymptom, stanna hemma!
  • Inom vård- och omsorgsverksamheterna gäller särskilda rutiner och arbetssätt för att minimera risken för smittspridning.
  • Möjlighet till hemarbete erbjuds fortsättningsvis medarbetare på tjänster där arbetsuppgifterna tillåter detta. Hemarbete kan erbjudas om det kan ske utan störning av styrning, ledning och samordning av verksamhet. Frågan tas upp med närmaste chef som kan besluta om distansarbete hemifrån. Vid oklarheter beslutar ytterst förvaltningschef om hemarbete är möjligt.
  • Majoriteten av kommunens anställda har arbetsuppgifter som är nära knutna till arbetsplatsen och till barn, elever, brukare eller utrustning där. I dessa fall är hemarbete inte möjligt annat än i undantagsfall.
  • Anställda vid de kommunala bolagen, samt deltagare i styr- o ledningsgrupper får delta i möten innanför kontorsringarna.

Viktigt att alla tar ansvar

Det är av största vikt att alla anställda tar sitt personliga ansvar för att följa råd och restriktioner. Tillsammans kan vi medverka till att begränsa fortsatt smittspridning inom vår kommun.

- Lennart Andersson, kommundirektör

Möten med externa gäster i stadshuset

Externa besökare i Kristallen tillåts inte inne i kontorsringarna. Vid möten med externa gäster används mötesrummen utanför kontorscirklarna eller samtalsrummen på entréplanet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson