Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Överförmyndarnämndens expedition

Överförmyndarnämndens expedition

Här hittar du blanketter och uppdaterad info från Överförmyndarnämndens expedition.

Godmannaskap. förvaltarskap och förmyndarskap regleras i Föräldrabalkens 11 kapitellänk till annan webbplats.

Expeditionstider: måndag-onsdag 09.30- 11.30 och torsdag 14.00- 16.00. Övriga tider nås expeditionen på sms, mail eller via personligt besök.

Expeditionen nås för utlämnande av allmän handling eller brådskande ärenden via e-post, sms, personligt besök eller telefon alla arbetsdagar.

Boka gärna ditt besök hos oss senast 11.30. Vi har lunchstängt 12.00- 13.00.

Expeditionen nås på telefon under expeditionstid på 0980-769 21

På expeditionen jobbar:

Handläggare Annika Lövgren
Handläggare Margareta Lejon
Handläggare Jeanette Fjordell

Granskare Carina Kemi.

Chef: Anders Karlsson 0980-704 24

Tolk- och översättningstjänster

Meddela oss behov så hjälper vi dig med att beställa tolk

Mailadress till myndighetsbrevlåda: ofn@kiruna.se

Blanketter EKB

Medgivande åtagande
Arvodesräkning god man EKB
Redogörelse EKB
Specifikation av extraordinära utgifter

Blanketter god man

Web- utbildning för gode män och förvaltare
Anmälan om behov av god man eller förvaltare
Ansökan om god man eller förvaltare
Ansökan om uttag
Ansökan om uttag omyndig
Ansökan om tillstånd för rättshandling
Bilersättning
Checklista årsräkning
Förteckning över tillgångar och skulder
Frågor till ny god man
Instruktion årsräkning
Intresseanmälan
Intygandeblankett
Mall för månadsvis redovisning
Medgivande för åtagande
Omprövning av förvaltarskap
Redogörelse god man
Redovisning handkassa
Riktlinjer årsräkning
Rutin för granskning av årsräkning
Körjournal

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari