Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Juridisk hjälp

När socialförvaltningen fattar myndighetsbeslut finns det möjlighet att överklaga dessa. Förvaltningen har då en skyldighet att vara den enskilde behjälplig vid upprättandet av en eventuell överklagan.

För mer information kontakta beslutsfattaren. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från den dag du tagit del av handlingen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas