"rootPage" is not defined.

Överförmyndarnämndens expedition

Överförmyndarnämndens expedition

Här hittar du blanketter och uppdaterad info från Överförmyndarnämndens expedition.

Godmannaskap. förvaltarskap och förmyndarskap regleras i Föräldrabalkens 11 kapitel Länk till annan webbplats..

Expeditionstider: måndag-onsdag 09.30- 11.30 och torsdag 14.00- 16.00. Övriga tider nås expeditionen på sms, mail eller via personligt besök.

Expeditionen nås för utlämnande av allmän handling eller brådskande ärenden via e-post, sms, personligt besök eller telefon alla arbetsdagar.

Boka gärna ditt besök hos oss senast 11.30. Vi har lunchstängt 12.00- 13.00.

Expeditionen nås på telefon under expeditionstid på 0980-796 21

På expeditionen jobbar:

Handläggare Annika Lövgren
Handläggare Margareta Lejon
Handläggare Jeanette Fjordell

Granskare Carina Kemi.

Chef: Anders Karlsson 0980-704 24

Tolk- och översättningstjänster

Meddela oss behov så hjälper vi dig med att beställa tolk

Mailadress till myndighetsbrevlåda: ofn@kiruna.se

Blanketter EKB

Medgivande åtagande , 58 kB, öppnas i nytt fönster.
Redogörelse EKB , 85.6 kB.
Specifikation av extraordinära utgifter , 64.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter god man

Web- utbildning för gode män och förvaltare , 924 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om behov av god man eller förvaltare , 405 kB.
Ansökan om god man eller förvaltare , 102.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om uttag , 72.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om uttag omyndig , 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om tillstånd för rättshandling , 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilersättning , 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Förteckning över tillgångar och skulder , 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Frågor till ny god man , 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan , 160.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Intygandeblankett , 90 kB, öppnas i nytt fönster.
Mall för månadsvis redovisning , 24 kB, öppnas i nytt fönster.
Medgivande för åtagande , 58 kB, öppnas i nytt fönster.
Omprövning av förvaltarskap , 99 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning handkassa , 106.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Material för årsräkning

Anvisningar till Uppsala års/ sluträkning , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning god man , 861.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bokföringsblad , 16.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista 2021 , 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista innan du lämnar in årsräkning , 17.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion årsräkning 2021 , 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse för uppdrag som god man , 212.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning Uppsala års- och sluträkning , 610.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning Gotland , 189.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson