"rootPage" is not defined.

Familj, barn och ungdom

Bild på barn i solnedgång

Individ- och familjeomsorgen vänder sig till dem som behöver information, råd, stöd och hjälp när det gäller sociala frågor som rör barn och ungdomar och deras föräldrar men även vuxna och missbruk. Här ingår även familjerätten som arbetar med frågor gällande vårdnad, umgänge samt faderskap.

Vår ambition är att ge råd och stöd i ett tidigt skede och då i första hand med frivilliga insatser på hemmaplan och i närmiljön, och med respekt för individens integritet och självbestämmande. 

På IFO ligger fokus alltid också på barnens bästa. I vissa sällsynta fall måste socialförvaltningen använda tvångsåtgärder exempelvis där det handlar om barn/ungdomar som far illa till följd av bristande föräldraförmåga eller eget beteende, eller vuxna som kraftigt missbrukar alkohol eller droger. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken, lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Vi på IFO arbetar mycket med förebyggande och stödjande insatser, ofta i samarbete med andra, exempelvis skolan, sjukvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Misstanke om att barn eller vuxen far illa

Du kan göra en orosanmälan till individ-och familjeomsorgen (socialtjänsten) för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för.

Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande.

Kontakta socialtjänsten/ mottagning telefonnummer: 0980–703 61, vardagar kl. 09.00-12.00, 13.00-16.00.

Socialtjänstens beredskap hanterar ärenden som inte kan avvaktas för hantering på kontorstid.

Beredskapen nås efter kontorstid via 112.

Du kan även göra en orosanmälan via e-tjänst.

E-tjänsten orosanmälan för barn/ungdom Länk till annan webbplats.

E-tjänsten orosanmälan för vuxen/äldre Länk till annan webbplats.

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt.

De behöver mat, kläder, hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat eller hjälpa det iväg till skolan när det är morgon. Barnet eller ungdomen får sköta sig själv och får inte tillräckligt med skydd av sin förälder. Det finns också en emotionell omsorgsbrist.

När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Mer information för dig som är utsatt för våld

Hos familjerådgivningen kan vuxna i par, ensamstående eller familjer komma till rätta med samlevnadskriser eller konflikter via samtalsbehandling.

Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs och familjerådgivaren arbetar under sträng sekretess. Möjlighet finns att vara anonym.

Samtalen har fokus på relationer. Syftet är att hjälpa de sökande att lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt, lättare förstå och acceptera sig själv och andra berörda, finna möjligheter att lösa problem och konflikter.

Utgångspunkten är de sökandes behov, deras engagemang och varje individs rätt att fatta egna beslut. Samtalen syftar till att finna konstruktiva lösningar.

Avgiften är 250 kr/besök, primärt genomförs besöken digitalt.

Familjerådgivare:
Gunilla Cederholm Wilhelmsson
Telefon: 076-82 70 120, 0980-756 40
Telefon vardagar kl. 09.00-16.00. Lämna telefonnummer och namn om ni inte får svar direkt så kontaktas ni inom 1-2 arbetsdagar.

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

För dig som bor i Kiruna kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Stöd till familjen


Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via din skola.

ElevHälsan Öppnas i nytt fönster.


1177 - Sjukvårdsrådgivningen

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

Telefon 1177

Sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats.


Hälsocentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.

Hälsocentraler i Kiruna Länk till annan webbplats.


Ungdomsmottagningen i Kiruna

Du som är mellan 13-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.


UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

UMO.se Länk till annan webbplats.


Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

BUP i Kiruna o Gällivare Länk till annan webbplats.


Länsenheten för Ätstörningar

På webbplatsen finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Länsenheten för ätstörningar i Norrbotten.

Länsenheten för ätstörningar, Sunderby sjukhus Länk till annan webbplats.


BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefon: 116 111

Bris.se Länk till annan webbplats.


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har erfarenheter av förälder med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Maskrosbarn.org Länk till annan webbplats.


Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos
Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.
Telefon: 020 - 120 06 06

E-post

ivo.se/barn-unga Länk till annan webbplats.


Rädda barnen

Chatten Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ungdom. Du kan prata med oss om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning.

Rädda Barnens stödchatt,

Kärleken är fri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orostelefon om radikalisering

Ring och prata med Orostelefonen om radikalisering om du är bekymrad för någon i din närhet som uttrycker hatiska, våldsamma eller extrema åsikter. Vi finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson. Vi som svarar i telefonen har lång erfarenhet av att stödja och hjälpa människor i svåra samtal.

Orostelefon om radikalisering Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall