"rootPage" is not defined.

Brottsförebyggande arbete

Välkommen till Kiruna kommuns sida för brottsförebyggande arbete

Kiruna kommun arbetar brottsförebyggande i enlighet med principen att det brott som går att förebygga så att det aldrig inttäffar är det bästa brottet.

Genom att samverka med samhällsaktörer, Polismyndigheten, andra myndigheter men viktigast av allt med invånarna i Kiruna, kan vi förhindra brott och otrygghet.

I kommunen finns ett strategiskt brottsförebyggande råd, bestående av representanter för alla nämnder utom överförmyndarnämnden och för de kommunala bolagens styrelser. Ansvarig nämnd är kommunstryelsen.

Kommunen vill arbeta med att skapa förtroenden med allmänheten för att få kunskap om dold brottslighet i syfte att kunna förebygga otrygghet och brott. Vi uppmanar därför alla kommunmedborgare att ta sitt ansvar och höra av sig till myndigheterna när man misstänker att något brottsligt kan vara på väg att ske. Vill du träffa oss för att diskutera trygghet och säkerhet i kommunen, är du välkommen att höra av dig.

Kontaktuppgifter finner du nedan.

Sanna Inga- Poromaa (orförande i brottsförebyggande rådet) 0980 77366 eller mail sanna.ingaporomaa@politiker.kiruna.se

Anders Karlsson (brottsförebyggande samordnare) 0980 70424 eller mail anders.karlsson@kiruna.se

Jan Lundmark (säkerhetschef) 0980 70245 eller mail jan.lundmark@kiruna.se

Vid pågående brott ska du alltid kontakta Polismyndigheten på telefon 112 eller i mindre akuta fall på telefon 11414.

Kommunens plan för brottsförebyggande arbete 2024- 2026 hittar du här. , 424.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har upprättat en beskrivning av nuläget på det brottsförebyggande omrpådet som du hittar här. , 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polismyndigheten och kommunen har ingått ett samverkansavtal , 1000 kB, öppnas i nytt fönster. och givit medborgarlöften , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 240613.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson