Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Kartbild som visar de områden där anläggningsarbeten pågår under 2021 och 2022

Här finns information om pågående anläggningsarbeten i Kirunas nya stadskärna.

Foto på vårvintern med enstaka snöhögar i Kirunas nya stadskärna.
Begränsad tillgång till Malmvägen från 16 maj.

Begränsad tillgång till Malmvägen från 16 maj till 1 september 2022

Måndag den 16 maj inhägnas arbetsområdena för de pågående anläggandeprojekten på Malmvägen och Torget. Detta innebär att inga fordon kommer att kunna passera på den delen av Malmvägen som är framför stadshuset, mellan Sparbanken och strax efter Scandic Kiruna.

Fordon som ska till Aurora kultur & kongress, parkeringsgaraget och Scandic Kiruna hänvisas att köra via Svarta Björns gata, Linbanevägen, Aili Kangas gata.

Den lokala busstrafiken leds om via Maskinvägen där det finns en tillfällig busshållplats. Turistbussar leds via Maskinvägen, Ställverksvägen och in till P-plats vid parkering mitt emot Scandic Kiruna, se karta.

Stadshusparkeringen är tillgänglig via Malmvägen som förut, men med en ny infart. Transporter till stadshuset kör ordinarie väg mellan kvarter 2-3 tills vidare. Gående leds via skyltar och staket till stadshuset samt till Scandic Kiruna.

Karta-Begränsad tillgång till Malmvägen från 16 maj 2022 , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Med anledning av pågående anläggningsprojekt utanför Kristallen har den befintliga busshållplatsen monterats ned. En tillfällig på- och avstigningsplats finns vid Yamaha center på Maskinvägen. Det kommer att vara den tillfälliga busshållplatsen som gäller över sommaren 2022, tills anläggningsarbetena framför stadshuset är klara.

Gångvägen för att ta sig från Kvarter 4 till Malmvägen ändras.

Gående från Kvarter 4 hänvisas till Aili Kangas gata från och med måndag den 4 april 2022

Från och med den 4 april ändras gångvägen för att ta sig från Kvarter 4 till Malmvägen, se bilden ovan.

Gående hänvisas till Aili Kangas gata enligt bilden (se blå linje). I korsningen Kulturvägen/Aili Kangas gata kommer det att pågå schaktarbeten i april, men det kommer att finnas möjlighet att passera. Var uppmärksam på staketdragning och skyltning.

Observera att det inte är möjligt att passera till/från Kvarter 4 via Stadshustorget då markarbete kommer att pågå där.

Vi tackar för ert tålamod och för visad hänsyn.

Karta över Linbanevägen som delvis öppnat upp.
Karta över Linbanevägen som är delvis öppen.

Del av Linbanevägen öppnade i slutet av februari 2022

Vi ber alla att visa hänsyn till varandra och hålla uppsikt när ni trafikerar berörda vägar och tänk på att människor kommer att röra sig inom området. Se bilden ovan.

Pågående arbete med att färdigställa infrastrukturen i den första delen av den nya stadskärnan.

Den första etappen ska möjliggöra inflyttning i kvarteret Portmonnän 1 närmast stadshuset Kristallen. Därefter ska allmänna ytor runt Kristallen och Aurora kulturhus & kongress färdigställas.

Området innefattar Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden, där gator, gång- och cykelvägar med tillhörande belysning ska färdigställas.

På torget anläggs ytskikt med granithällar. Där ska även parkbänkar, belysning, fundament för konstutsmyckning komma på plats. Lekytor görs i ordning på torget och en solsoffa ska installeras på den öppna ytan.

Allt kommer att ske under sommaren 2021 och sommaren 2022. Projektet utförs av Tekniska verken på uppdrag av Kiruna Kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson