Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Fotot taget med drönare visar hus, vägar och parkeringsplatser med bilar på sommaren.
Vy med handelskvarteren närmast samt de första tio kvarteren i centrum. Längst ner till vänster ses ytan med de nya parkeringsplatserna som stod klara oktober 2023. Foto sommaren 2023.

På denna sida publiceras pågående anläggningsarbeten i Kirunas stadskärna.

Tekniska Verken i Kiruna AB informerar

Måndag den 8 januari 2024 kommer TVAB att skrapa Alvar Janssons gata för att ta fram brunnslock. Därefter utförs åtgärder på VA-ledningarna längs med Alvar Janssons gata. Vid kallare temperatur än minus 15 grader skjuts arbetet upp till nästkommande vecka. Detta kommer att medföra vissa störningar i framkomlighet. Se orienteringskarta nedan.

Tekniska Verken utför åtgärder längs med Alvar Janssons gata i Kiruna.

Parkera i nya centrum

In- och utfart till parkeringar sker via Storhandelsgatan från Malmvägen, där det även finns en ny parkeringsyta med 190 platser.

Tidigare infart till parkeringar via Midnattsolsvägen har upphört och är endast öppen för gångtrafik.

P-skiva i tre timmar gäller för samtliga parkeringar om inte annat anges. P-skiva finns att hämta i Kiruna stadshus. Parkering Kiruna centrum karta. , 695.7 kB.

Illustrationen visar en karta med vägar och hus.
Hösten 2023 stod 190 nya parkeringsplatser klara.

Infrastrukturprojekt spillvärme- och vattenledningar

Just nu anläggs drygt fem kilometer nya fjärrvärme- och vattenledningar från Luossavaara till Malmvägen i nya centrum. Projektet pågår fram till 2025 och utförs som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns. Läs mer och se en karta på Tekniska Verkens webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark