Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna.
Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna i oktober 2022.

På denna sida publiceras pågående anläggningsarbeten i Kirunas nya stadskärna.

Arbete med infrastrukturen i den nya stadskärnan fortsätter.

Arbete med gator, gång- och cykelvägar samt belysning i Kirunas nya kommersiella centrum och i Skjutbaneområdet pågår.

Arbete på Stadshustorget.

Projektet utförs av Tekniska verken på uppdrag av Kiruna Kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark