Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna.
Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna i oktober 2022.

På denna sida publiceras pågående anläggningsarbeten i Kirunas nya stadskärna.

Infrastrukturarbetet i den nya stadskärnan fortsätter.

Arbete med gator, gång- och cykelvägar samt belysning i Kirunas nya kommersiella centrum och i Skjutbaneområdet pågår.

Arbete på Stadshustorget.

Projektet utförs av Tekniska verken på uppdrag av Kiruna Kommun.

En karta som visar var arbetet på Torggatan kommer att ske
På Torggatan kommer belysningsfundament samt belysning att anläggas.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson