Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Fotot är taget uppifrån en hög byggnad och ner mot en gata med bilar som kör eller står parkerade.
Vy mot Malmvägen med Kvarter 1 till höger och Kristallens besöksparkering till vänster. Drönarfotot är taget i juni 2022.

På denna sida publiceras pågående anläggningsarbeten i Kirunas stadskärna. Nedan finns senaste information om anläggande av ytskikt nu på hösten.

Anläggande av ytskikt start vecka 37

Omkring vecka 37 startar anläggande av ytskikt i Kirunas stadskärna. I samband med detta kommer Torggatan mellan byggnaderna Aurora kultur & kongress och Scandic Kiruna att stängas av. Projektet kommer att utföra arbetet så länge det är möjligt med hänsyn till väderförhållanden och tidig/sen vinter.

När Torggatan stängs av kommer tidigare avstängd del av Kulturvägen samt Aili Kangas gata att vara öppen och användas som alternativ gångväg. Se blå markering på bilden med förslag till alternativt vägval.

Arbeten med plattor, asfalt och kantsten start våren 2023

I mitten av maj månad startar arbetet med plattor, asfalt och kantsten i Kirunas stadskärna för att vi ska få fina och lättframkomliga gator. Även visst arbete med belysning kommer att pågå. Arbetet utförs av Tekniska Verken i samverkan med Veikdekke på uppdrag av Kiruna kommun. Arbetet kommer att sträcka sig över flera år.

Fotgängare och cyklister kommer att ha fortsatt framkomlighet på del av gata där arbete pågår. Fordonstrafik kommer att ledas om beroende på var arbete utförs för tillfället. Kommunikation med berörda som har varutransporter kommer att ske kontinuerligt.

Arbetet innebär störningar kring följande gator och platser:

  • Aili Kangas gata
  • Linbanevägen
  • Ralph Erskines gata
  • Kulturvägen
  • Parkeringen utmed Midnattsolsvägen - anläggande med start första veckan i juni. På uppdrag av Kiruna kommun anlägger Tekniska Verken i samverkan med Veidekke 190 parkeringsplatser.
  • Torget

Sidan uppdateras kontinuerligt. Tidsplan ytskikt, där aktuella områden är markerade med blått, kan laddas ned i pdf-format. , 1.2 MB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark