"rootPage" is not defined.

Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Här finns information om pågående anläggsarbeten i Kirunas nya centrum.

Malmvägen, som varit stängd för vägarbete under sommaren, är åter öppen för trafik fram till stadshuset Kristallen.

Hänvisningsskyltar samt skylt om tillfällig infart till parkeringen vid stadshuset är borttagen. Malmvägen samt gång- och cykelbanor är märkta med snöpinnar. Snöröjning kommer att utföras.

Malmvägen vid Kirunas nya stadskärna.

Sommaren 2021 påbörjades arbetet med att färdigställa infrastrukturen i den första delen av den nya stadskärnan.

Den första etappen ska möjliggöra inflyttning i kvarteret Portmonnän 1 närmast stadshuset Kristallen. Därefter ska allmänna ytor runt Kristallen och Aurora kulturhus & kongress färdigställas.

Området innefattar Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden, där gator, gång- och cykelvägar med tillhörande belysning ska färdigställas.

På torget anläggs ytskikt med granithällar. Där ska även parkbänkar, belysning, fundament för konstutsmyckning komma på plats. Lekytor görs i ordning på torget och en solsoffa ska installeras på den öppna ytan.

Allt kommer att ske under sommaren 2021 och sommaren 2022. Projektet utförs av Tekniska verken på uppdrag av Kiruna Kommun.

Med anledning av pågående anläggningsprojekt utanför Kristallen har den befintliga busshållplatsen monterats ned. En tillfällig på- och avstigningsplats finns vid Yamaha center på Maskinvägen. Det kommer att vara den tillfälliga busshållplatsen som gäller över sommaren 2022, tills anläggningsarbetena framför stadshuset är klara.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark