"rootPage" is not defined.

Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna.
Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna den 4 maj 2023

På denna sida publiceras pågående anläggningsarbeten i Kirunas stadskärna.

Fotot visar en karta där det ska asfalteras i sommar.

Arbeten med plattor, asfalt och kantsten start våren 2023

I mitten av maj månad startar arbetet med plattor, asfalt och kantsten i Kirunas stadskärna för att vi ska få fina och lättframkomliga gator. Även visst arbete med belysning ingår.

Fotgängare och cyklister kommer att ha fortsatt framkomlighet på del av gata där arbete pågår. Fordonstrafik kommer att ledas om beroende på var arbete utförs för tillfället. Kommunikation med berörda som har varutransporter kommer att ske kontinuerligt.

Arbetet innebär störningar kring följande gator och platser:

  • Aili Kangas gata
  • Linbanevägen
  • Ralph Erskines gata
  • Kulturvägen
  • Parkeringen utmed Midnattsolsvägen - anläggande med start första veckan i juni
  • Torget

Sidan uppdateras kontinuerligt. Tidsplan ytskikt, där aktuella områden är markerade med blått, kan laddas ned i pdf-format. , 1.2 MB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark