"rootPage" is not defined.

Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna.
Vy mot Malmvägen i Kirunas nya stadskärna i oktober 2022.

På denna sida publiceras pågående anläggningsarbeten i Kirunas nya stadskärna.

Arbete på Torggatan, mellan Scandic Kiruna och Aurora kultur & kongress

I slutet av vecka 49, 2022 arbetar Tekniska Verken med att tina grusytan på Torggatan, mellan Scandic Kiruna och Aurora kultur & kongress. Fyra stycken belysningsfundament samt belysning kommer att anläggas, Arbetet beräknas vara klart vecka 50/51. Se bild nedan.

Fotot visar Kirunas nya stadskärna med ett torg, byggnader med en blå himmel i bakgrunden.
Stadshustorget med Torggatan rakt fram. Foto den 24 augusti 2022.
En karta som visar var arbetet på Torggatan kommer att ske
På Torggatan kommer belysningsfundament samt belysning att anläggas.

Infrastrukturarbetet i den nya stadskärnan fortsätter.

Arbete med gator, gång- och cykelvägar samt belysning i Kirunas nya kommersiella centrum och i Skjutbaneområdet pågår.

Arbete på Stadshustorget.

Projektet utförs av Tekniska verken på uppdrag av Kiruna Kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark