"rootPage" is not defined.

Försök med skotertrafik inne i Kiruna

Försöksområden för skotertrafik inne i Kiruna

I Kiruna kan du köra skoter på vissa allmänna gator för att ta dig ut till en skoterled. Så här funkar det!

Kiruna är en vinterstad med stark friluftsprofil. Det rörliga friluftslivet, dit invånarna räknar såväl längd- och turåkning som möjligheten att färdas med snöskoter, är ett livsstilsval för många. I Kiruna centralort finns det omkring 9 000 registrerade snöskotrar, i kommunen cirka 11 000, alltså mer än en per hushåll.

Med anledning av att Kirunabornas fritid är starkt kopplad till det rörliga friluftslivet, är det nu möjligt att köra skoter på vissa gator för att ta sig ut till närmaste skoterled.

Vägarna som det handlar om är (indelat efter områden):

Permanent, gällande tillåtelse:

Luossavaara

 • Magnetitvägen
 • Grönstensvägen
 • Apatitvägen
 • Kvartsvägen
 • En liten del av Porfyrvägen
 • Fjällgatan
 • Renstigen
 • Del av Idrottsvägen

Östermalm

 • Ringvägen
 • Hjortvägen
 • Gasellvägen
 • Triangeln
 • Myrvägen
 • Mossvägen
 • Ängsvägen
 • Malmbergsgatan

Lombolo

 • Movägen
 • Svedjevägen
 • Tegvägen
 • Torpvägen
 • Slåttervägen
 • Hagvägen
 • Hultvägen
 • Rösvägen
 • Fältvägen
 • Skiljevägen
 • Gärdesvagen
 • Auroravägen
 • Antennvägen
 • Solvindsvägen
 • Odlingsvägen
 • Lundvägen
 • Moränvägen
 • Glaciärvägen

Tuolluvaara

 • Hedvägen
 • Tallbyvägen
 • Ripvägen

Försöksområden som gäller 2020-2022:

Samtliga gator som är gulmarkerade i bilden högst upp på denna sida är under en försöksperiod tillåtna att köra skoter på under 2020-2022. Samma regler gäller för försöksområdena som för de permanenta. Se reglerna nedan.

Detta gäller för dig som kör i staden

Snöskoter får framföras inom tätbebyggt område i enlighet med markering i kartan nedan.

Detta gäller årligen mellan 1 december‑30 april mellan klockan 06.00‑22.00.

Skotertrafik ska inte framföras längs gång- och cykelväg.

Det råder alltid stopplikt när du ska passera allmän väg/gata.

Snöskoter får inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen.

Tillåtelsen gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och närmaste skoterled och omvänt.

Du får inte ha passagerare på snöskotern eller i kälken då du åker efter allmän väg/gata.

Kontakt

 • Trafikavdelningen

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Tisdag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Torsdag kl. 13.00-16.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin