Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Prislista för hyra av lokaler

Bergaskolans idrotsshall är en av de lokaler som hyrs ut.

Prislista för idrottshallar och gymnastiksalar.

För samtliga kommunala anläggningar gäller avgifter:

-Öppna fönster och olåsta dörrar per tillfälle 500 kr
-Ej grovstädade omklädningsrum per tillfälle 1 000 kr
-Ej städat efter arrangemang per tillfälle 4 000 kr
-Larmutryckning per tillfälle 500 kr
-Beredskapsutryckning per tillfälle 1 000 kr
-Verksamhet under ej bokad tid per tillfälle 500 kr
-Ej avbokad trädningstid 24 timmar innan start per tillfälle 500 kr
-Ej avbokat arrangemang 10 dagar innan start per tillfälle 1 000 kr
-Uppdatering av låstaggar kvällar och helger per tillfällen 200 kr
-Arrangemang av svenska mästerskap och större mästerskap per tillfälle 0 kr

Avgifterna är momsfria och fastställda av kommunfullmäktige 2016-10-24, § 110.

Ungdomsverksamhet = mer än 50 procent, minst tre av deltagarna ska vara 5-20 år och aktiviteten ska bedrivas av godkänd ungdomsorganisation.

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* - 80 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening - 200 kr
- Träning övriga - 300 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet 5 000 kr

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* 70 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening 175 kr
- Träning övriga 265 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet 4 000 kr

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* 60 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening 150 kr
- Träning övriga 225 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet - enligt avtal

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* 60 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening 150 kr
- Träning övriga 225 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet - enligt avtal

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson