"rootPage" is not defined.

Stipendier och utmärkelser

Kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens fritidsutskott delar årligen ut flera stipendier och utmärkelser i Kiruna kommun.

Tre stipendier riktar sig till de personer/föreningar som förtjänar extra ljus och uppmuntran för sina respektive prestationer/verksamheter.

Stipendieutdelningen sker under festliga former i samband med invigningen av Kirunafestivalen, veckan efter midsommar.

Till en enastående allmänkulturell insats inom Kiruna kommun!

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas av kultur- och utbildningsutskottet, för att premiera allmänkulturell insats utförd inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området. Stipendiet benämndes tidigare år ”Allmänkulturella stipendiet” men från 2015 heter det ”Lina Hjorts Kulturstipendium”

Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut under våren, året därpå.

Stipendiat 2021:

Anders Skoglind

Vill Du nominera en kandidat för år 2022? Ladda ner blanketten nedan och skicka in till förvaltningen på diabas@kiruna.se eller skicka till:

Kiruna kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen,

981 85 Kiruna,

Sista nomineringsdag: 18 februari 2023.

Nomineringsblankett till Lina Hjorts Kulturstipendium , 2.4 MB.

Förteckning över stipendiater till Lina Hjorts Kulturstipendium , 61.1 kB.

Idrottsmedaljen delas ut för bästa idrottsprestation av enskilda idrottare eller idrottslag

Varje vår utser kommunstrelsens fritidsutskott en Borg Mesch idrottsmedaljör som får ta emot ett stipendium på 10 000 kr under högtidliga former i samband med invigningen av Kirunafestivalen. Stipendiet benämndes tidigare Borg Mesch Medalj men heter från och med 2015 Borg Mesch idrottsmedalj.

Kriterier:

Medaljen utdelas till den främste idrottsutövaren alternativt idrottslag i Kiruna under det aktuella året.

  • Medaljen utdelas till junior eller oldboy/oldgirl, för prestationer i respektive idrotts seniorklass under det aktuella året.
  • Medaljen utdelas till idrottare/idrottslag som representerat en Kirunaförening under det aktuella året.

Till en ungdomsförening med riktigt bra ledarskap!

Stipendiet på 10 000 kr instiftades 1979 under namnet ”Hjalmar Nyströms Stipendium”. År 2015 ändrades titeln till ”Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium” och syftet är att premiera och främja ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun.

Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut under våren, året därpå.

Stipendiat 2021:

Kiruna Slädhundsklubb

Vill Du nominera en kandidat för år 2022? Ladda ner blanketten nedan och skicka in till förvaltningen på diabas@kiruna.se eller skicka till:

Kiruna kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen,

981 85 Kiruna,

Sista nomineringsdag: 18 februari 2023

Nomineringsblankett till Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över stipendiater Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium , 79.9 kB.


Kirunastipendiet

Ett stipendium som sätter konsten i centrum

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä