Utställningar

Utställningen "Ja må den leva!" står nu på gamla stadshustomten, Gruvstadsparken. Foto: Moa Strålberg

Aktuella utställningar

Kiruna har en lång konsttradition och Kiruna konstgille samt Konstmuseet i norr är två verksamheter med kopplingar till kommunen som löpande producerar konstutställningar. Konstmuseet i norr visar just nu den digitala utställningen "Samla och visa" på sina kanaler.

För den konst-och historieintresserade finns i sommar dessutom ytterliggare två utställningar att besöka. Med anledning av att det är 100 år sedan som den allmänna rösträtten infördes visas en utställning i gruvstadsparken, en berättelse om de folkrörelser och politiker som format vår demokrati. I gamla fiskodlingen finner ni en konstnärlig tolkning om Korpelarörelsen, med både konstutställning, performance och musikspelning.

Vilken sommar!

Läs mer om utställningarna nedan.

Korpela land

Korpelarörelsen fortsätter att förundra och berör än idag många i Norrbotten. Ta del av hur bilden av övertygelse, tro och fanatism skildrat rörelsen och fått följder för människor såväl som samhällen. Läs mer här!

Rösträtten 100 år

Mellan 29 juni - 27 juli finns riksdagens vandringsutställning "Ja må den leva" i Gruvstadsparken. Läs mer här!

Konstmuseet i norr

Läs mer om konstmuseets utställningar och verksamhet här

Kiruna konstgille

Läs mer om konstgillets utställningar och verksamhet här

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström