Utställningar

Utställningen "Ja må den leva!" stod på gamla stadshustomten under sommaren, Gruvstadsparken. Foto: Moa Strålberg

Aktuella utställningar

I samband med det rikstäckande 100årsfirandet av den allmänna rösträtten så visas en utställning i Infocenter i Kristallen fram till årskiftet. Läs mer om utställningen nedan.

Kiruna har en lång konsttradition och Kiruna konstgille samt Konstmuseet i norr är två verksamheter med kopplingar till kommunen som löpande producerar konstutställningar. Konstmuseet i norr visar just nu flera utställningar i sina lokaler i stadshuset Kristallen. Läs mer om utställningarna i bilderna nedan.

Konstmuseet i norr

Läs mer om konstmuseets utställningar och verksamhet här

Kiruna konstgille

Läs mer om konstgillets utställningar och verksamhet här

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström