Kiruna har ända sedan staden bildades insett vikten av utbildning och väl fungerande skolor.

Därför var Hjalmar Lundbohm långt före sin tid när han 1910 startade Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU). Skolan var en av de första skolorna i Sverige för yrkesutbildning och en viktig del av Kirunas historia.

I Kiruna finns ett stort utbud av förskolor ock skolor med god geografisk spridning både i Kiruna C och i byarna. Läs mer om utbildning genom att klicka dig fram i menyerna ovan.

Barn och ungdomars hälsa

Elevhälsans uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet kring barn och ungdomars hälsa och lärande.

Ny skolstruktur från höstterminen 2021

Här kan du läsa mer om skolstrukturen i Kirunas skolor.

Läsårsplan

Här hittar du alla lov och ledigheter i Kiruna kommun.

Klagomål och synpunkter

Så gör du för att framföra synpunkter och klagomål.

Kostnadsfri skolskjuts

Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för dem som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Information på olika språk

Här finns dokument med översatt information om utbildning och barnomsorg i Kiruna till ett antal olika språk.