Ansök eller säg upp plats

Ansökan om plats
Ansökan om plats i kommunala förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg görs på blanketten Ansökan om plats i kommunal verksamhet , 68.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Ifylld ansökningsblankett lämnas eller skickas till placeringsassisten för den förskola eller skola där vårdnadshavaren önskar plats i första hand. Ansökan ska lämnas in fyra månader innan platsbehov. På sidan Förskolor finns kort information om varje förskola.
De flesta grundskolor som har elever i åldrar med rätt till fritidshem har egna fritidshem på skolan. Undantagna detta är Högalidskolan och Triangelskolan som från och med hösten 2021 inte har något lågstadium. I dokumentet Rutiner för placering i fritidshem , 365.5 kB. framgår placeringen i fritidshem för dessa elever.

För ansökan till förskolor, fritidshem och pedagogiskomsorg som inte bedrivs i kommunal regi hänvisas vårdnadshavare ta direkt kontakt med den verksamhet där man önskar plats för sitt barn.

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om och anmäler barnets behov av plats i förskolan, fritidshemmet eller annan barnomsorg. I de fall barnet har två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte bor ihop ansöker de om en gemensam plats. I de fall vårdnadshavarna bor på olika orter, till exempel om ena vårdnadshavaren bor i Kiruna C och den andra vårdnadshavaren bor i Vittangi, kan vårdnadshavarna ansöka om varsin plats i olika verksamheter.

Placering och kö
Barn med syskon placerade i förskolan hanteras före nyplaceringar till förskolan. Föräldrar kan tacka nej en gång till erbjuden plats och stå kvar i kö.

Placering av förskolebarn sker i förskola eller i pedagogisk omsorg. Hänsyn tas i möjligaste mån till vårdnadshavarnas önskemål. Om man som vårdnadshavare inte är nöjd med den placering man får eller av andra skäl vill byta placering för sitt barn görs ansökan om byte av förskola på blanketten Ansökan om byte av plats , 56 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning ska göras skriftligt på blanketten Uppsägning av plats , 42.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Ifylld blankett lämnas eller skickas till förskolans placeringsassistent. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. Kiruna kommun har rätt att säga upp platsen om platsen inte nyttjas under en sammanhängande period av en månad, (semester ej inräknad) eller vid obetalda avgifter.

Dataskyddsförordningen/GDPR

Kontakt

 • Ann-Katrin Andersson

  Skolassistent Luossavaaraskolan och Abisko skola/Placeringsassistent förskola
  Expedition Luossavaaraskolan
  Luossavaaraskolan, 981 85 Kiruna

  Placeringsassistent för Luossavaaraskolans fritidshem samt förskolorna Abisko, Lokeldaren, Bullerbyn, Bergkristallen och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

 • Karin Carlsson

  Skolassistent Triangelskolan/Placeringsassistent förskola
  Expedition Triangelskolan
  Triangelskolan, 981 85 Kiruna

  Placeringsassistent Triangelskolans fritidshem samt förskolorna Ripan, Backen, Fjället, Thule, Norrskenet och Fyrklöverns personalkooperativ

 • Maria Blind

  Skolassistent Karesuando skola och Övre Soppero skola/Placeringsassistent förskola
  Expedition Karesuando skola
  Karesuando skola, Box 102, 980 16 Karesuando

  Placeringsassistent fritidshem Karesuando skola och Övre Soppero skola, förskolan Regnbågen samt Enrisets pedagogiska omsorg.

 • Eija Joki

  Skolassistent Högalidskolan och Bergaskolan
  Expedition Högalidskolan
  Högalidskolan, 981 85 Kiruna

  Placeringsassisten fritidshem Bergaskolan och Högalidskolan.

 • Ann-Gerd Gunillasson

  Skolassistent Tuolluvaara skola och Jukkasjärvi skola
  Expedition Tuolluvaara skola
  Tuolluvaara skola, 981 85 Kiruna

  Placeringsassistent fritidshem Tuolluvaara skola och Jukkasjärvi skola

 • Eva Enback

  Skolassistent Nya Raketskolan f-3/Placeringsassistent förskola och fritidshem
  Expedition Björkplan 6D
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna

  Placeringsassistent fritidshemmen vid Nya Raketskolan, Svappavaara skola och Vittangi skola samt förskolorna Lilla Björn, Jökeln, Kastanjen, Kotten, Hjalmar Lundbohm, Bolags, Nattis, Fjällräven, Jukkasjärvi, Satelliten, Lombolo, Svappavaara och Lyktan.

 • Marie Torgrim

  Skol- och placeringsassistent Karesuando och Vittangi rektorsområden.
  Vittangi skola, Sjövägen 1, 981 10 Vittangi

  Skolassistent för Karesuando skola, Svappavaara skol, Vittangi skola, Övre Soppero skola. Placeringsassistent för skolenheternas fritidshem, förskolorna Lyktan, Regnbågen och Svappavaara samt övrig pedagogisk verksamhet i Kuttainen och Övre Soppero.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson