"rootPage" is not defined.

Förskolor

I Kiruna finns ett stort utbud av förskolor eller annan pedagogisk omsorg med god geografisk spridning både i Kiruna C och i kommunens större byar. Totalt finns 28 förskolor varav 22 är kommunala förskolor och 2 drivs av sameskolstyrelsen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson