Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Specialkost

Förfrågan angående behov av specialkost och en informationsbroschyr skickas ut i januaritill alla blivande 6-årselevers målsmän.

I Kiruna C tillagas specialkoster på Hjalmar Lundbohmsskolans kök.
Nya Raketskolans kök tillagar specialkoster till sina matgäster.
I Vittangi tillagas specialkosterna på Ängsgården.
I övriga byar tillagas specialkosterna i respektive skolkök.

Det går bra att kontakta personalen på respektive skolmatsal om det finns funderingar kring specialkost eller ändrade behov under läsåret.

Anmälan om specialkost - blankett

Ny anmälan ska lämnas in varje nytt läsår.

Läkarintyg krävs inte men för ert barns/ungdoms egen säkerhet så rekommenderar vi att läkarintyg bifogas om sådant finns.
För vuxna matgäster krävs däremot läkarintyg.

Specialkost - instruktioner på följande språk:

Arabiska
Dari
Engelska
Farsi
Somaliska
Tigrinja

Obs! Instruktionerna är till hjälp för att fylla i blanketten Anmälan om specialkost.


Information om behandling av personuppgifter i samband med anmälan om specialkost hittar du via denna länk.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson