NTA, Qultek, Teknikgruvan

I Kiruna finns en lång tradition att sats på teknik och naturvetenskap i skolan. Kommunen stöttar förskolorna och skolorna genom tre olika insatser som alla har syftet att öka barnens och elevernas intresse för och kunskaper i naturvetenskap och teknik.

NTA är ett icke kommersiellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap, teknik och matematik för lärare och elever i grundskolan och förskolan. NTA handlar inte bara om naturvetenskap och teknik utan även om matematik, språkutveckling, samhällskunskap, historia med mera och är ett koncept för tematiskt arbetssätt. Genom NTA erbjuds personal i förskolan och skolan att delta i kompetensutveckling. Kopplat till detta finns sedan undervisningsmaterial inom olika teman som förskolorna och skolorna kan låna för sin undervisning.
Kopplat till NTA-skolutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det vetenskapliga rådet där det ingår ledamöter från Kungliga vetenskapsakademin (KVA), Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och universitet. Deras uppgift är bland annat att granska all fakta i NTA´s lärarhandledningar samt i temaböckerna som finns att tillgå till vissa teman.

Qultek är namnet på Kiruna kommuns lärarnätverk för grundskolan och grundsärskolan i teknik och naturvetenskap sedan 1996. Qultek ingår också sedan många år tillbaka i ett större länsnätver, RegTek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som samordnas av Teknikens Hus i Luleå.
Samordnarna för det lokal nätverket Qultek har i uppdrag att anordna minst två fortbildningsträffar per termin. I uppdraget ingår också att vara länken mellan Tekninens Hus och skolorna i Kiruna kommun. Syftet med fortbildningsträffarna är att insprirera och kompetensutveckla Kiruna kommuns lärare i teknik och naturvetenskap. Även andra ämnen integreras då och då beroende på vilket tema fortbildningsträffarna har. Innehållet i träffarna är kopplat till kursplanerna i teknik och NO-ämnena.

Genom årens lopp som nätverket Qultek funnits har också viss laborationeutrustning och undervisningsmaterial som inte vanligtsvis finns på skolorna köptsin eller donerats till kommunen. För att göra detta tillgängligt för alla lärare och elever har en undervisninslokal iordningställts med detta material - Teknikgruvan - som är förlagd på Högalidskolan.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson