"rootPage" is not defined.

Språkcentrum grundskola

Kiruna kommuns Språkcentrum för grundskolan består av två enheter, Modersmålsenheten och Mottagningsenheten, och leds av en rektor. I organisationen arbetar sammanlagt cirka 15 personal. Språkcentrum finns i tidigare Bolagsskolans lokaler.

Mottagningsenhetens personal arbetar på Bolagsskolans mottagning där nyanlända elever tas emot och introduceras under åtta veckor. Där efter börjar eleverna sin skolgång i ordinarie grundskola. Personalen följer med eleverna i den ordinarie skolan under en period och de arbetar även som studiehandledare på de olika grundskolorna i centrala Kiruna.

Modermålsenhetens modersmålslärare arbetar i alla grundskolor i centrala Kiruna och om utrymme finns i deras tjänster arbetar de även i grundskolor utanför centralorten. Enheten erbjuder undervisning i cirka tio språk och ger även studiehandledning i flertalet av dessa språk.

Kontakt

  • Viktoria Björklund

    Verksamhetschef Centrala elevhälsan Rektor Språkcentrum
    Besöksadress: Centrala elevhälsan, Bergmästaregatan 8, Ingång D 3tr
    Postadress: Centrala elevhälsan, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson