"rootPage" is not defined.

Förlängd svarstid: Nominera till Borg Mesch idrottsmedalj

Fotot visar en snöklädd fjälltopp med en person högst upp.
Stipendiet har fått namnet efter Kirunafotografen Borg Mesch som var en aktiv föreningsmänniska.

Vem tycker du är värd Borg Mesch idrottsmedalj? Stoppdatum, som tidigare var den 28 februari, är förlängd till den 2 juni. Utdelning kommer ske i samband med Kirunafestivalens invigning.

En gång per år delar Kiruna kommun ut Borg Mesch idrottsmedalj och ett stipendium om 10 000 kronor.

Utdelning av idrottsmedalj och stipendium ska ske till en idrottsperson eller ett idrottslag för en eller flera framstående prestationer under året före utdelningsåret.

Kriterier: Idrottsmedaljen och stipendium kan delas ut till:

  • Junior som är aktiv i seniorklass inom sin idrott under det aktuella året.
  • Senior som är aktiv inom sin idrott under det aktuella året.
  • Idrottslag som har nått upp till ”divisionsklass”

Idrottspersonen eller idrottslaget ska även ha utfört en eller flera framstående prestationer under 2022. Idrottspersonen ska under sin idrottskarriär ha representerat en Kirunaförening men måste inte nödvändigtvis ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året. Ett idrottslag ska ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året.

Nominering av kandidat ska göras senast den 2 juni på Kiruna kommuns blankett som finns här på webbsidan. Nominering och undertecknande av blanketten kan ske av den nominerade själv eller av någon annan.

Medaljör och stipendiat utses av Fritidsutskottet.

Blankett nominering till Borg Mesch idrottsmedalj (PDF) , 96.7 kB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark