I Kiruna är människors ekonomiska och sociala trygghet i fokus.

Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. Socialförvaltningen bistår med olika former av stöd och omsorg till äldre, barn, unga och familjer med särskilda behov. Utgångspunkten är att ta tillvara och stärka människornas egna förmågor med respekt för individens självbestämmande och integritet.

För en del kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt. Behoven kan se olika ut beroende på situationen och var man befinner sig i livet.

För att få insatser från socialförvaltningen behövs det ett biståndsbeslut som fattas utifrån en individuell bedömning.

Träningsfilmer för äldre

Klicka här för att komma till filmer för att bibehålla balans och hälsa i livet.

Expeditionstider för socialförvaltningen

Här hittar du våra öppettider och kontaktuppgifter.

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna sypnukter och klagomål.

Familj, barn och unga

Sida för familj, barn och unga

Hjälp i hemmet

Här finns information om möjlig hjälp i hemmet

God man och förvaltare

Här hittar du information om överförmyndarnämndens verksamhet och tjänster. Är du intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare? Någon behöver din hjälp.

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få ordning på ekonomin? Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig med råd och tips för en stabilare ekonomi.

Funktionsvariation

Personer med funktionsvariation ska ha samma förutsättningar som alla andra vad gäller levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Här hittar du information om hur LSS kan hjälpa.